הציבור הדתי-לאומי וסיכויי השלום עם הפלסטינים – בין הכשלה להובלה

משני עבריו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, נטוע המתח הלאומי
בתכנים השאובים מן המסורת הדתית – בהגות, בהשקפה ובהלכה.
אצל חלקים ניכרים מן הציבור היהודי והמוסלמי כרוכות העמדות
המדיניות בחובות שמטילה קדושת הארץ על המאמין הדתי, וביחס
המקורות המקודשים אל הזר והאחר. אך על אף מרכזיותן של
סוגיות אלה משני צדי המתרס, מקומן נפקד על פי רוב מניסיונות
הפיוס והפתרון אשר זכו לשם "תהליך השלום"…

לקריאת המאמר המלא מצורף קובץ PDF
הציבור הדתי-לאומי וסיכויי השלום עם הפלסטינים – רואי רביצקי