תכניות המרכז

מנהיגות דתית בכירה

בינואר 2002, בשיאם של אירועי האלימות באינתיפאדה השנייה, התכנסו מנהיגי דת בולטים – יהודים, מוסלמים ונוצרים – באלכסנדריה שבמצרים – במאמץ בינדתי משותף לשלום. מנהיגים אלה התכנסו כדי להניח יסודות הקמת קואליציה של הנהגה דתית מתונה.

משימתם הדחופה הייתה למנוע מלחמת קודש בין הדתות ולהתנגד לקיצוניות ואלימות בעולם המוסלמי, היהודי והנוצרי כאחד. במסמך "הצהרת אלכסנדריה של מנהיגי הדת בארץ הקודש" שנחתם בפסגה זו – קראו החותמים לשים קץ להסתה נגד האחר ולשפיכות דמים בשם הדת. מתוך עקרונות הצהרת אלכסנדריה עמלנו, יחד עם מעגלים הולכים ומתרחבים ותוך יחסי אמון ההולכים ומעמיקים, להשמיע קול יהודי-מוסלמי לשלום ולעשות לו נפשות בישראל, ברשות הפלסטינית ובמרחב הערבי.

היזמה הדתית לשלום קמה לימים על מנת להעביר את דגש הפעילות מבעלי התפקידים והמנהיגות הרשמית אל עומק המנהיגות הדתית, בעלי ההשפעה ומעצבי דעת הקהל, גם ובעיקר הרדיקליים שביניהם. במסגרת תכנית המנהיגות הדתית הבכירה, עוד ועוד מבין גדולי הרבנים והשייח'ים במרחב שבין הים לנהר תובעים מעצמם להתמודד באומץ ובמשותף עם האתגרים הדתיים לשלום. בשנים האחרונות התרחשו מספר פריצות דרך משמעותיות, כאשר פוסקים בכירים בעולם הערבי הרחב הביעו תמיכה בקואליציה ובדרכה והצטרפו לפעילותה, ורבים מן המנהיגים מגלים נכונות גוברת לצאת מאחורי הפרגוד ולפרסם את דבר השתתפותם במפגשים  ואת תובנותיהם.

 

מנהיגות דתית צעירה

המבוכה והתסכול של הדור הצעיר ברחבי המזרח התיכון, ובמיוחד בקרב האוכלוסיות הדתיות בישראל וברשות הפלסטינית, מביאים לאבדן אמון במנהיגות המסורתית. האופי ההיררכי של החברות נסדק, וה"ממסד הישן" של המנהיגות הדתית נתפש כנאה דורש ואין נאה מקיים.

על אף שהשפעתם של המנהיגים הבכירים עודה רבה, והם נותרו מעצבי דעת הקהל העיקריים, הם מתקשים לעתים להשמיע את לקחם באזני הצעירים. כדי להתמודד בהצלחה בקיצוניות הנובעת ממניעים דתיים בשתי החברות, אנו מזהים מנהיגים דתיים צעירים שכוכבם דורך, ועשויים לנהוג, להורות וללמד ברוח היזמה הדתית לשלום.
לרבנים ושייח'ים צעירים אלה ניתנות הדרכה והזדמנות לצלול לתוך האתגרים הדתיים לשלום ולפתח דרכי התמודדות עימם. הם, בתורם, זוכים לקשב של בני הדור הצעיר ומסוגלים לפנות אליהם ולשכך את תסכולם ואת אכזבתם מהעדר הסיכויים המדיניים.

 

קואליציה נשית

ניתוח של השפעת הקשרים בין מנהיגות דתית יהודית ומוסלמית מלמד, שהמסקנות החיוביות מחלחלות מטה בעיקר אל הגברים שבשתי הקהילות. נשים מוסלמיות דתיות באות במגע עם יהודים הרבה פחות ממקביליהן הגברים, והמנהיגות הדתית הנשית היא במקרים רבים סגורה יותר מזו הגברית. אחת מאבני היסוד של פעילות היזמה היא הקמתה של קואליציה נשית מקבילה, במסגרתה נפגשת תכופות קבוצה קטנה של מנהיגות דתיות מוסלמיות ויהודיות שזה להן מגע ראשון עם הצד השני, כמו גם עיסוק ראשון בשאלות מדיניות ופוליטיות אשר במסגרת חברתן נתפשות כענין גברי.

מטרת פעילות הקואליציה הנשית היא להפגיש מנהיגות דתיות, יהודיות ומוסלמיות, שידונו יחדיו בדרכים להגיע לשלום בין העמים מתוך הכרה במקומה המכריע של הדת בתהליך ובפתרון. הפעילות מאפשרת לנשים דתיות בולטות בקהילתן, להתמודד עם האתגרים הללו מתוך חווית חייהן ועל בסיס אמונתן, ולתת מקום לקול הנשי בשיחה בה הוא נשמע לעתים נדירות בלבד. קהילות הולכות וגדולות של נשים החיות בחברות דתיות ומסורתיות, חיות את מציאות הסכסוך אך אינן מעורבות די הצורך בשיחה כנה וגלויה על האפשרויות לפתרונו. הקואליציה הנשית מאפשרים לנשים אלו לברר בשפתן הן, ועל בסיס דתן הן, כיצד יוכל ליכון שלום בין יהודים למוסלמים.

 

אתגרים דתיים לשלום – התמודדות בהלכה ובמחשבה

אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני פיוס יהודי-מוסלמי טמון בתפישות השליליות ההדדיות את הדתות ומאמיניהן. הציבור בישראל, ובמערב בכלל, רגיל בתפישה מהותנית של דת האסלאם כתרבות הומוגנית ובלתי משתנה, גוש אחד של אלימות וחוסר סובלנות. זהו הפן היחיד של האסלאם שמתוּוך באופן נרחב לקהלים מערביים. באופן דומה, היהדות נתפשת בעולם המוסלמי כדת מושחתת ממהותה, וכבסיס האמוני למה שהוא בעיניהם כוח כובש ומדכא. שום דיון הגותי יהודי מעמיק בנושא אינו נגיש לציבור הרחב בעולם הערבי.

על מנת להאבק בהנחות היסוד המסולפות הללו, היזמה הדתית לשלום מקימה מאגר מידע של חיבורים דתיים הנוגעים לשורה של אתגרים דתיים לשלום ודרכי ההתמודדות עימם. המאגר יכלול תרגומים, תקצירים, מילות הסבר ומילות הקשר, כדי להנגיש את הדיון הפנים-מוסלמי ליהודים ולהיפך. כך נאפשר היכרות עם מגוון הפרספקטיבות והפרשנויות היהודיות והמוסלמיות של כתבי-הקודש ושל המציאות.

מאמציהם של מנהיגים דתיים לגבש את פרטיו של שלום עתידי ואת צידוקיו, בלימוד ובשיחה, מוכרחים להגיע לאזני הציבור הכללי שבצד השני. פרסום תהליך החשיבה והמדרש לו שותפים חשובי המנהיגים הדתיים, מוסלמים מן החברה הפלסטינית כמו גם העולם האסלאמי הרחב, יחד עם יהודים מישראל, עשוי לקעקע את ההנחה המוקדמת לפיה חסם דתי בלתי-עביר הופך את כל המאמץ הדיפלומטי לעקר.