אודות מרכז אדם

מרכזי אדם לדיאלוג בין דתי ובין תרבותי, פועלים על מנת לחבר לעבודת היזמה את המנהיגות הדתית המוסלמית, ולשתף את הציבור האסלאמי בחתירה לשלום העולה בקנה אחד עם אמונתו. כיום פועלים חמישה מרכזי אדם במזרח ירושלים, כפר קאסם, רמאללה, עזה וקהיר. חשובי המנהיגים הדתיים של הציבור המוסלמי הפלסטיני שותפים לעבודת המרכזים, ובמסגרתם מתמודדים באומץ עם האתגרים הדתיים לשלום, ונפגשים עם מקביליהם היהודים לחשיבה משותפת ונשיאה יחדיו באחריות.

בזכות פעולתם של מרכזי אדם ובשיתוף עם מרכז מוזאיקה, היזמה קיבלה תמיכה נרחבת בעולם הערבי, הן מן המנהיגות הפוליטית הן מןן המנהיגות הדתית. חברי המרכזים נמצאים בקשרים הדוקים עם סמכויות דתיות בכירות ברחבי העולם המוסלמי, ופעילות היזמה הדתית לשלום זכתה לברכתם ולתמיכתם.

בנוסף לכך מקיימים מרכזי אדם סמינרים קבועים להפצת חזון היזמה בקרב הציבור הפלסטיני, המתמקדים בחשיבות הדיאלוג ובמקומהה של הדת כמפתח לשלום כן, הוגן ויציב. מרכזי אדם שמים דגש רב על הכשרת מנהיגות דתית צעירה, שתאפשר לעקרונות היזמה להישמע באזני הדור הצעיר, דור נבוך המצפה לבשורה.